Általános vásárlási feltételek

 

Általános Vásárlási Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁVF) alatt az INGATLANKULTÚRA KFT. (továbbiakban: Eladó) által működtetett ingatlankultura.hu című internetes áruházában (a továbbiakban: webáruház) található valamennyi termék megvásárlásának feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit meghatározó, jelen dokumentumban rögzített általános szerződési feltételeit kell érteni. Jelen ÁVF-ben „Termék” alatt a webáruházban megvásárolható, „.pdf” formátumban elérhető elektronikus könyveket kell érteni.

2. Az Eladó adatai

Név: INGATLANKULTÚRA KFT.

Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 51/D. FSZT/302

Postacím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 16-18.

Adószám: 24709923-1-42

Nyilvántartók és lajstromszámok:
Budapest Főváros Önkormányzata; Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység C00961/2013.
Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Polgármesteri hivatala; Kereskedelmi tevékenység 6564/2013
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-69137/2013

Elérhetőségek:

E-mail: info@ingatlankultura.hu

Telefon: 0630-919-5960

3. Regisztráció, belépés

A vásárlás feltétele, hogy a vásárló a webáruházban regisztrációval rendelkezzen. A regisztráció elektronikus űrlap kitöltésével, a vásárló nevének, lakcímének, telefonszámának és e-mail elérhetőségének megadásával történik. Az Eladó a regisztrációról e-mailben visszaigazolást küld.

A regisztrációt követően a vásárló az általa a regisztráció során megadott jelszóval tud belépni a vásárlói fiókjáb, ahol az adatait a későbbiekben módosítani is tudja.

4. Ajánlattétel, szerződéskötés

Megvásárolható a webáruházban megvásárlásra ajánlott valamennyi Termék.

Az Eladó által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl, vagy nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű. A Termékek vételára tekintetében a Termékek megvásárlásakor a „kosár”-ba helyezett termék esetén feltüntetett vételár az irányadó, amely bruttó összegben kerül feltüntetésre.

A vásárló a megvásárolni kívánt Terméket a kosárba helyezi. A kosár tartalmát, az abba helyezett Termékeket a vásárló megtekintheti, módosíthatja. A kosárba helyezett Terméket a vásárló a „Folytatás a pénztárhoz” gombot kiválasztva fizetheti ki akként, hogy a „Folytatás a pénztárhoz” gomb kiválasztása után, amennyiben a webáruházba még nem jelentkezett be, ezt köteles megtenni, majd ezt követően a vásárláshoz szükséges adatokat elektronikus formában köteles megadni.

Az adatok megadása alatt a vásárló összesítve látja a megrendelését, mely alatt a fizetési módok között választhat.

Majd miután elfogadja a ÁVF-t, és a a „rendelés” gombra kattintva elfogadja az adott termék megvásárlására vonatkozó eladói ajánlatot.

A szerződés megkötésével egyidejűleg a vásárló jelen ÁVF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Termék vételárának megfizetését követően az Eladó a Termék 6. pont szerinti rendelkezésre bocsátásásra irányuló szolgáltatását megkezdje.

5. Fizetés, számlázás

A megvásárolni kívánt Termékek vételárát a vásárló a szerződés létrejöttét követően köteles megfizetni az Eladónak.

A vásárló választása szerint az alábbi 2 fizetési mód egyikének igénybevételével köteles a vételár megfizetési kötelezettségének eleget tenni:

  • PayPal útján történő bankkártyás fizetés

  • PayPal útján történő PayPal számlán keresztül törtnő fizetés,
  • Banki átutalással való fizetés

Amennyiben a vásárló bármely PayPal útján történő fizetést választotta, ez esetben a rendelés összesítését követően a „megrendelés” gombra kattintva a webáruház rendszere átirányítja a PayPal weboldalára, ahol a PayPal szolgáltatás igénybevételével fizeti meg a vételárat az Eladó bankszámlájára. A fizetés megtörténtéről a vásárló e-mail útján tájékoztatót kap, melyet a PayPal automatikus rendszere küld ki.

Amennyiben a vásárló a banki átutalással történő fizetést választotta, akkor a rendelés összesítését követően a „megrendelés” gombra kattintva megjelenik az Eladó bankszámlaszáma, amely számlaszámra a vásárló köteles a vételárat banki átutalás útján megfizetni.

Az Eladó a vételár megfizetéséről szóló számlát az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezésétől számított 5 munkanapon belül postai úton küldi meg a vásárló által megadott számlázási címre.

6. Letöltés

A vásárló az 5. pontban megjelölt fizetést követően jogosulttá válik arra, hogy a megvásárolt Terméket a webáruházból egy példányban, .pdf formátumban letöltse saját számítógépére.

A vásárló Termék letöltésének jogát akként gyakorolhatja, hogy az e-mailben kiküldött letöltési linkre kattintva, az ott megjelenő, megvásárolt terméket letöltheti saját számítógépére.

A megvásárolt Termék letöltésének jogát a vásárló egy alkalommal jogosult gyakorolni. Amennyiben a megvásárolt terméket saját számítógépére letöltötte, ezt követően a vásárló nem jogosult a Termék ismételt letöltésére.

Az Eladó a megvásárolt Terméket kizárólag a fent meghatározott módon köteles a vásárló rendelkezésére bocsátani, és nem köteles a Terméket postai úton, CD/DVD lemez, ill. más elektronikus vagy egyéb adathordozó útján a vásárló részére megküldeni.

Amennyiben a vásárló önhibáján kívül nem tud élni a megvásárolt Termék letöltésének jogával, úgy ennek tényét a 2. pontban említett e-mail címen közölheti az Eladóval, aki ezt követően 5 munkanapon belül köteles a megvásárolt Terméket a vásárló által a vásárlás során megadott e-mail címre megküldeni.

7. Elállási jog

A vásárló a szerződéstől nem jogosult elállni azt követően, hogy a Termék letöltésére a 6. pontnak megfelelően jogosulttá vált, ideértve azt az esetet is, ha önhibáján kívül nem tud élni a megvásárolt Termék letöltésének jogával.

A vásárló elállásra nem jogosult, tekintve, hogy a Termékre vonatkozó szerződés megkötésével és jelen ÁVF elfogadásával az Eladó a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerinti szolgáltatás teljesítését a vásárló hozzájárulásával megkezdte, valamint a Korm. rendelet c) pontja szerint a webáruházban forgalmazott Termékek természetüknél fogva nem szolgáltathatóak vissza az Eladó számára.

8. Szavatosság

Az Eladó szavatolja, hogy a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, annak tartalma nem ütközik jogszabályba, ideértve különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit, továbbá  nem sérti harmadik személyek személyhez fűződő jogait. Az Eladó szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megvásárolt termék felhasználását korlátozza, vagy megakadályozza.

9. Ügyintézés

A vásárlói panaszokkal valamint a szavatossági joggal kapcsolatos ügyintézés az Eladó 2. pontban jelölt elérhetőségein történik.